Certyfikaty osób upoważnionych do podpisywania Dziennika Urzędowego
 

Zgodnie z wymogami § 7 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych zawierających akty normatywne i inne akty prawne, dzienników urzędowych wydawanych w postaci elektronicznej oraz środków komunikacji elektronicznej i informatycznych nośników danych (Dz. U. Nr 289, poz. 1699), poniżej znajdują się odnośniki do certyfikatów osób upoważnionych do podpisywania aktów podlegających ogłoszeniu.

 

Imię i Nazwisko: Marcin Kazimierz Przychodzki
Stanowisko służbowe: Dyrektor
Plik certyfikatu:

Certyfiakt 2023.07.28-2021.07.27

Certyfiakt 2021.08.20-2019.08.21

 

Imię i Nazwisko: Tomasz Behrendt
Stanowisko służbowe: Zastępca Dyrektora
Plik certyfikatu:

Certyfiakt 2023.09.08-2021.09.07

Certyfikat 2021.09.04-2019.09.03

 

Imię i Nazwisko: Grzegorz Kuzka
Stanowisko służbowe: Zastępca Dyrektora
Plik certyfikatu:

Certyfikat 2022.06.28-2024.06.28

Certyfikat 2022.06.27-2020.06.27

Certyfikat 2020.06.26-2018.06.26

 

Imię i Nazwisko: Bartosz Szczurowski
Stanowisko służbowe: Zastępca Dyrektora
Plik certyfikatu: Certyfikat 2023.01.09-2021.01.08

 

Imię i Nazwisko: Anna Iwanicka
Stanowisko służbowe: Główny Specjalista ds. Legislacji
Plik certyfikatu: Certyfikat 2020.06.26-2018.06.26

 

Imię i Nazwisko: Małgorzata Kmita-Jankowska
Stanowisko służbowe: Naczelnik Wydziału
Plik certyfikatu: Certyfikat 2020.06.26-2018.06.26

 

Imię i Nazwisko: Tatiana Kostykowska
Stanowisko służbowe: Główny Specjalista ds. Legislacji
Plik certyfikatu: Certyfikat 2020.06.26-2018.06.26

 

Imię i Nazwisko: Agnieszka Pasakalik
Stanowisko służbowe: Główny Specjalista ds. Legislacji
Plik certyfikatu: Certyfikat 2020.06.26-2018.06.26

 

Imię i Nazwisko: Agnieszka Wiza
Stanowisko służbowe: Naczelnik Wydziału
Plik certyfikatu:

Certyfikat 2022.06.27-2020.06.27

Certyfikat 2020.06.26-2018.06.26

 

Imię i Nazwisko: Katarzyna Zaniewska
Stanowisko służbowe: Naczelnik Wydziału
Plik certyfikatu:

Certyfikat 2022.06.26-2020.09.30

Certyfikat 2020.06.26-2018.06.26

 

Imię i Nazwisko: Mirosława Weronika Rosińska
Stanowisko służbowe: Główny Specjalista ds. Legislacji
Plik certyfikatu: Certyfikat 2022.12.17-2020.12.16

 

Imię i Nazwisko: Joanna Agnieszka Wasilewska
Stanowisko służbowe: Główny Specjalista ds. Legislacji
Plik certyfikatu: Certyfikat 2022.12.17-2020.12.16

 

Imię i Nazwisko: Piotr Zasieczny
Stanowisko służbowe: Naczelnik Wydziału
Plik certyfikatu: Certyfikat 2023.01.28-2021.01.27

 

Imię i Nazwisko: Katarzyna Kłys
Stanowisko służbowe: Starszy Specjalista
Plik certyfikatu: Certyfikat 2022.10.01-2020.09.30